tussenkomst van André Segers, fractieleider N-VA, over het budget 2014, in de GR van 19.12.2013

BUDGET 2014 (Gemeenteraad Lebbeke 19.12.2013)

Vaststellingen :

Uit voorgaande is dus gebleken dat dit bestuur geen visie heeft, ook al is dit de slogan van de VLD : besturen met visie.

In dit eerste jaar van deze legislatuur hebben wij dit al ten overvloede kunnen vaststellen,

slechte dossierkennis, weinig luisterbereidheid naar anderen dit niettegenstaande de oproep van de voorzitter bij de installatievergadering,

Het afwijzen van degelijke  voorstellen van N-VA om dezelfde punten dan zelf te agenderen (Cfr de Kadobon, Vredespark,...)

De begroting voorziet
 • Een lening van 3 miljoen euro, in een gemeente die reeds een zeer hoge schuldengraad kent en zowat de hoogste schuld per inwoner in vergelijking met de clustergemeenten
 • Voor 565 000 € uitzonderlijke inkomsten, door de verkoop van een aantal eigendommen,
 • De hoge belastingen blijven, de traditionele belastingen dalen niet en de secundaire belastingen en retributies stijgen allemaal,
 • Het structureel tekort blijft oplopen en zal nog toenemen,
Wij zien echter geen structurele maatregelen om de zaken in orde te brengen.

In elke gemeente tracht men de tering naar de nering te zetten, maar hier rommelt de gemeente vrolijk verder.

Het zou van visie getuigen indien men het ganse onroerend patrimonium in zijn totaliteit zou bekijken met aanduiding wat de bestemming is op korte, middellange en lange termijn. Wij als N-VA hebben er bijvoorbeeld geen probleem mee dat gebouwen en eigendommen, die geen bestemming meer hebben, van de hand worden gedaan maar er ontbreekt hier een plan.

De enige achterliggende bedoeling van de vervreemding van 3 gebouwen uit het patrimonium is de eenmalige opsmuk van de begroting, en volgend jaar wil men dit nog eens over doem met de pastorij van Denderbelle. Een jammerlijke korte termijn politiek. Het heeft dus niets te maken met een onroerend goed plan maar alles met eenmalig putten vullen.

Bovenstaande wordt kracht bijgezet door een aantal vaststellingen:
 • Enkele maanden geleden nog werden budgetten goedgekeurd voor de kosten inzake elektriciteit, verwarming, sanitair, ramen enz. voor de verbouwing van de pastorij van Heizijde tot een Blauwe Kroeg, pardon bruine kroeg.
  Het voorstel van de N-VA om , gezien het grote tekort aan kinderopvang, er een kindercrèche in onder te brengen werd hooghartig afgewezen.
  Deze kroeg stond in het verkiezingsprogramma van VLD en burgemeester en schepen pronkten recent nog in de krant aan het betrokken gebouw, daarbij misbruik makend van de aanwezigheid van enkele onschuldige aanwezigen.
  Nu staat het echter in de begroting als een inkomst uit verkoop, bovendien aan een totaal onrealistisch bedrag van 450 000 €, een bedrag dat uit de losse pols komt, niet eens onderbouwd door een professionele schatting!
  Onze informatie geeft een totaal ander, meer realistisch bedrag van 250 à 300 000€.
 • Ook over  het station van Heizijde trokken wij aan de bel, en kwam dit dossier  via negatieve berichten aan de oppervlakte namelijk door de onverantwoorde verwaarlozing van een geklasseerd gebouw. Nu moet men het voor een prikje van de hand doen waar jullie dan als goede verkopers de potentiële kopers opmerkzaam maken op het feit dat het vol vocht zit!!
 • De pastorij van Denderbelle staat dan om dezelfde redenen pas volgend jaar op de dagorde, als eenmalig inkomen voor 2015, van visie gesproken!
Men laat eerst de gebouwen jaren leeg staan en verkommeren, om ze dan verwaarloost van de hand te doen.

Momenteel zijn er geïnteresseerden om er iets degelijk van te maken,met respect voor de historische waarde, maar het moet eerst nog een jaar leeg staan, om het in 2015 te verkopen omwille van de eenmalige inkomsten.

Personeel

Het personeelbestand is met 12 personen in overtal, toch geeft de BBC analyse aan dat een aantal cruciale functies niet ingevuld zijn. De uitleg is eenvoudig : er is teveel aangeworven! Niet in functie van de behoeften maar in functie van WIE zich kwam aanmelden en het feit of men hem/haar of de familie een pleziertje wou doen. Voorbeelden genoeg zou ik zo zeggen!!.

Het weze dus duidelijk dat wij als N-VA dit voorliggend Budget 2014 niet kunnen goedkeuren!

0 reacties:

Een reactie posten